ΓΑΛΑΤΙΝΗ ΒΟΪΟΥ: Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΟ ΚΟΝΤΣΙΚΟΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΓΑΛΑΤΙΝΗ ΒΟΪΟΥ- Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΟ ΚΟΝΤΣΙΚΟΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

 

Πηγή: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΓΚΑΝΤΩΝΑ: ΓΑΛΑΤΙΝΗ