ΔΙΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ :Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ .

ΔΙΛΟΦΟ ΒΟΪΟΥ-Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ                                                             

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                                                     

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΟ                                                    

TA EΞΩΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΛΟΦΟ                                                     

Κατοικίες στο Διλοφο