ΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΪΟΥ:Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΪΟΥ-Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ                                                             
ΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΪΟΥ-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                                    
ΚΡΙΜΗΝΙ ΒΟΪΟΥ- ΤΑ ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ