ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΒΟΪΟΥ:ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΒΟΪΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ                                                            

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΒΟΪΟΥ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ