Μένουμε Σπίτι Tv -Δωρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα – Ομιλία του Μακαριστού Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δώς.

Πνευμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μοι τω σω δούλω.

Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου· ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.

https://www.youtube.com/user/inagiosdimitrios/videos