Μένουμε Σπίτι Tv (Επαναλήψεις ) Βίντεο μας από την Κατοριά που περνάει την δική της δοκιμασία

Παλιά μας  Βίντεο από την Κατοριά που περνάει την δική της δοκιμασία Καλή Δύναμη Κουράγιο και όλοι μαζί θα τα Καταφέρουμε .

Ιερός Ναός Αγίου Νικάνορος Χλόη Καστοριάς

Ώσπερ πάλαι τους Καστοριείς έσωσας λοιμού του παμφθόρου, Νικάνορ όσιε, ούτω και νυν λύτρωσαι της αμαρτίας λοιμού, ικετεύω εκάστοτε, Σωτήρα Δεσπότην, Ούπερ αφομοίωμα εδείχθης έκλαμπρον, όπως υγιαίνοντες πάντες και κατά ψυχήν και το σώμα δόξαν Αυτώ δώμεν την εμπρέπουσαν.

Μικρή Βόλτα Παραλιακός στην Καστοριά