Απάντηση ΥπΑΑΤ για τις ζημιές από ψύχος σε ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣΒουλευτής Π.Ε. ΚοζάνηςΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27.03.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απάντηση ΥπΑΑΤ για τις ζημιές από ψύχος σε ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Σας γνωστοποιούμε το περιεχόμενο της απάντησης του ΥπΑΑΤ (αρ. πρωτ. 161/28402/23.03.2019) στην αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Π.Ε.  Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης σχετικά με την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από το ψύχος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ζημιές από ψύχος σε ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»
ΣΧΕΤ:
Απαντώντας στην παραπάνω Aναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Κασαπίδης,
σας πληροφορούμε τα εξής:
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης, στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, από το υπερβολικό ψύχος που σημειώθηκε τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2019 στην εν λόγω περιοχή, διαπιστώθηκαν ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο (αμνοερίφια). Έγιναν αναγγελίες για τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου και, στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. ολοκλήρωσαν τη διενέργεια των εκτιμήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου. Κατόπιν, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.
Όσον αφορά στη μείωση παραγωγής γάλακτος, διευκρινίζεται ότι αυτή δεν καλύπτεται ασφαλιστικά σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό.
Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω Κανονισμό, από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρούνται οι επιπτώσεις στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής περιόδου εξαιτίας της επίδρασης των ασφαλιζόμενων κινδύνων.
Σελίδες απάντησης: 2 Σελίδες συνημμένων: Σύνολο σελίδων:
Η ΠΑΒ 809/11.02.2019
αα/C:\Users\ΛΟΥΙΖΑ\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Z6QB9SKR\ΠΑΒ 809 Ζημιές ζωικού κεφαλαίου στην Περιφ Δυτ Μακεδονίας.doc
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη
-2-
Ωστόσο, σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων δύναται να ενταχθεί η αντιστάθμιση των ζημιών απώλειας παραγωγής γάλακτος εφόσον:

 1. α)  τεκμηριώνεται επιστημονικά ότι οι ζημιές στην παραγωγή οφείλονται σε
  συγκεκριμένες δυσμενείς συνθήκες,
 2. β)  τα μετεωρολογικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών
  συνθηκών ως δυσμενών (σε σχέση με μία ιστορική περίοδο αναφοράς),
 3. γ)  το επίπεδο των ζημιών κατ ́είδος (απώλεια παραγωγής για το σύνολο του έτους ζημιάς) φθάνει ένα κατώτατο όριο ίσο με το 30% της κανονικής παραγωγής του Νομού/Π.Ε. (σύγκριση με τη μέση παραγωγή της, πριν από το έτος ζημιάς,
  τριετίας),
 4. δ)  αποδεικνύεται η εγκυρότητα του ποσοστού ζημιάς από τα επίσημα στατιστικά
  στοιχεία της χώρας και
 5. ε)  συνάδει με το πνεύμα των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη

γεωργία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ