ΑΣΚΗΣΗ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2019»

ΑΣΚΗΣΗ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2019»          

Στα πλαίσια της προγραμματισμένης από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος άσκησης, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2019», που θα διεξαχθεί πανελλαδικά την Πέμπτη 09-05-2019 & Ω/10:00, η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, θα πραγματοποιήσει, σε πραγματικές συνθήκες, άσκηση, στην οποία θα αναπτύξει τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, σεδασική περιοχή στη θέση «Κορού» της Τ.Κ. Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας.

                                                                                      Κοζάνη, 07-05-2019

                                                                                            Ο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς

                                                                                    Ανδρέας Μ. Παπαζαχαρίας

                                                                                             Αρχιπύραρχος