Δείτε τώρα τη συνέντευξη με τον Βασίλη Μητσόπουλο. Ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών μιλά με τον Π. Τσαρτσιανίδη για το παρόν και το μέλλον του κρόκου Κοζάνης, του μοναδικού αυτού προϊόντος ! (video)

είτε τώρα τη συνέντευξη με τον Βασίλη Μητσόπουλο. Ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών

μιλά με τον Π. Τσαρτσιανίδη στο kozani.tv για το παρόν και το μέλλον του του κρόκου Κοζάνης,

του μοναδικού αυτού προϊόντος !

Δείτε τη ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

“Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών δημιουργήθηκε από τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών” !

(video www.kozani.tv)