ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ, ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 08-05-2020

Λόγω της φοβερής πανδημίας του COVID19 κατέστη αναγκαίο το κλείσιμο των σχολείων στις 11 Μαρτίου 2020. Η διακοπή των καθημερινών μαθημάτων και κατ΄ επέκταση η αναστολή της διδασκαλίας και μάθησης δημιούργησε ένα σοβαρό κενό. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους διδάσκοντας μαθήματα από απόσταση με μια πρωτόγνωρη μετατροπή της σχολικής ζωής σε ψηφιακή. Οι εκπαιδευτικοί, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αλλά και καινοτόμο διάθεση, έσπευσαν στη μεγάλη τους πλειονότητα να εργαστούν ψηφιακά, για να στηρίξουν μαθησιακά, επιστημονικά, παιδαγωγικά και ψυχολογικά τους μαθητές τους.

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης πλήθος εκπαιδευτικών κινήθηκε δυναμικά προς την κατεύθυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ασύγχρονης και σύγχρονης. Πολλοί εξ αυτών ήταν επιμορφωμένοι (επίπεδα Α, Β, Β1 και Β2 στις Νέες Τεχνολογίες), είχαν στη διάθεσή τους αρκετούς μαθησιακούς πόρους (Φωτόδεντρο, Ψηφίδες, ebooks, βάσεις δεδομένων όπως Αίσωπος, Ιφιγένεια, Πρωτέας κλπ) και σημαντική βοήθεια από τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης και τους Πόλους Καινοτομίας. Έτσι, μέσα σε ελάχιστο χρόνο η εκπαιδευτική κοινότητα εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο εργαστήριο ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί, δουλεύοντας ατέλειωτες ώρες, ανταποκρίθηκαν με ζήλο και αίσθημα ευθύνης, προετοιμάζοντας μαθήματα, ψηφιακό υλικό, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας, ρωτώντας τις Ομάδες Συντονισμού του σχολείου τους, εφευρίσκοντας λύσεις σε σύνθετα και πολύπλοκα ζητήματα που δημιουργούνται στις τηλεδιασκέψεις και τα ψηφιακά περιβάλλοντα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Θα ήταν ανεδαφικό να μην επισημάνουμε ότι από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σοβαροί προβληματισμοί για τις τεχνολογικές υποδομές, τις πλατφόρμες της ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, την τεχνική επάρκεια αλλά και τις δυνατότητες πρόσβασης όλων των μαθητών, κυρίως όσων προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Σταδιακά, όμως, επιλύθηκαν τα ζητήματα αυτά, καθώς αυξήθηκαν οι πλατφόρμες και οι τεχνικές τους δυνατότητες, αξιοποιήθηκαν συσκευές μέχρι και κινητά ή απλά τηλέφωνα και δόθηκε από το Υπουργείο η δυνατότητα πρόσβασης στη σύγχρονη εκπαίδευση ακόμη κι από την τηλεφωνική γραμμή με αστική χρέωση. Σ’ αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία συζητήθηκαν ζητήματα τεχνικά αλλά και θέματα ηθικής δεοντολογίας, εκφράστηκαν διάφοροι προβληματισμοί αλλά το σύστημα ανταπεξήλθε με επιτυχία και δόθηκαν σχετικά οι λύσεις. Αποκτήθηκε σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή των ψηφιακών μέσων στη σχολική διδασκαλία, αναπτύχθηκαν δίκτυα αλληλοϋποστήριξης εκπαιδευτικών, λειτούργησαν νέοι θεσμοί κι αναδείχθηκε μια νέα κουλτούρα, ψηφιακής λειτουργίας της εκπαίδευσης. 

Μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης συμμετείχαν στη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εξής:


Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετείχανΑριθμός μαθητών που συμμετείχανΑριθμός διακριτών μαθημάτων που πραγματοποιήθηκανΠοσοστό συμμετοχής των μαθητών
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7926328429562%
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12437071417769%

Από τα παραπάνω στοιχεία, που δίνουμε στη δημοσιότητα σήμερα, γίνεται μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής της «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης και αναδεικνύεται το γεγονός ότι η περίοδος της καραντίνας έγινε μια σπουδαία ευκαιρία για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τα Στελέχη της Εκπαίδευσης αλλά κυρίως τους ίδιους τους Εκπαιδευτικούς να πετύχουν εντός ελάχιστου χρόνου και κάτω από την επείγουσα παρούσα συγκυρία να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα και να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες μοναδικές, υποστηρίζοντας επιστημονικά και παιδαγωγικά τους μαθητές τους. 

Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά και προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα μέσα σε διάστημα δύο μηνών, πέτυχαν δηλαδή κάτι που θα απαιτούσε πολλές πολλές ώρες επιμορφώσεων υπό ομαλές συνθήκες. Οι μαθητές από την άλλη μεριά ένιωσαν ότι, κατά τον υποχρεωτικό τους εγκλεισμό στο σπίτι, είχαν δίπλα τους το δάσκαλό τους που τους στήριζε, τους ενέπνεε και διαμεσολαβούσε τη συνέχεια της μάθησης αλλά και την επαφή τους με τους συμμαθητές και φίλους. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, χάρη στην αδιάκοπη και επίπονη προσπάθεια των εκπαιδευτικών μια νέα παιδαγωγική πραγματικότητα, βασισμένη σε νέες τεχνικές, σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες, σε συνεργατικότητα, σε υποστήριξη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική κάθε παιδιού. Πρόκειται για μια κοινωνική προσφορά των εκπαιδευτικών ανάλογη μ’ αυτή που έδειξαν όσοι υπηρετούν τους θεσμούς υγείας.

Έτσι σήμερα, η εκπαιδευτική κοινότητα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης δικαιούται να είναι περήφανη για την παιδαγωγική της ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις και να στέλνει ένα εξαιρετικά αισιόδοξο μήνυμα στους μαθητές και στους γονείς τους.  Όλοι μαζί με δύναμη κι ομοψυχία  καταφέραμε αυτό το δύσκολο διάστημα να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διδασκαλίας και μάθησης κι ακόμα περισσότερα θα πετύχουμε στο μέλλον, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις ψηφιακές δεξιότητες που αποκτήσαμε την περίοδο της καραντίνας.

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

Δρ Βόντσα Βασιλική