Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα αγροκυκλικότητας που απευθύνεται σε 80 νέους επαγγελματίες και ανέργους από τη Δυτική Μακεδονία

 Δελτίο Τύπου για το δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα αγροκυκλικότητας που απευθύνεται σε 80 νέους επαγγελματίες και ανέργους από τη Δυτική Μακεδονία και προσφέρουν ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» σε συνεργασία με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισηςσε θέματα αγροκυκλικότητας στη Δυτική Μακεδονία O Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» καιη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρουν δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικήςμε θέμα «Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία»

 To συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης εντάσσεται στον 4ο κύκλο δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τον οποίο ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα υλοποιήσει σε σύμπραξη με μια πλειάδα σημαντικών φορέων και ιδρυμάτων από το οικοσύστημα της αγροδιατροφής. Διαβάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο δελτίο τύπου.  photo Areti VasmadaMSCOMM t. +302107236217|  #MSCOMMrockswww.mscommgroup.com11, Petrou Ralli, Athens, 17778, Greece