Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου- Έκθεση τεκμηρίωσης που αφορά στις Ζημιές στη Ζωική Παραγωγή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στην ΠΕ Φλώρινας.

 Έκθεση τεκμηρίωσης του κ. Άμπα Βασίλειου, που αφορά στις Ζημιές στη Ζωική Παραγωγή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στην ΠΕ Φλώρινας.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για μια ακόμαφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Νομός της Φλώρινας.

Τεκμηριωμένα πλέον, οι ψυχρές θερμοκρασίες, δεν επηρεάζουν μόνοτον τομέα της φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Έχουν πολλαπλές επιπτώσεις σε οικονομικό κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο αλλά και γενικότερα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.