Ο ρόλος ενός ισχυρού πανεπιστημίου στην περιφερειακή ανάπτυξη (Κατερίνα Δαδαμόγια Υποψ. περιφ. σύμβουλος «Αλλάζουμε Πορεία»- Γ. Κασαπίδης)

Ο ρόλος ενός ισχυρού πανεπιστημίου στην περιφερειακή ανάπτυξη

Η συγχώνευση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική πορεία της Δυτικής Μακεδονίας. Η επόμενη ημέρα δημιουργεί νέα τμήματα και νέο διοικητικό μηχανισμό. Το σχέδιο συνένωσης φαντάζει ανώριμο και χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επιτυχίας του. Στην περίπτωση του πανεπιστημίου το ζητούμενο δεν είναι μόνο ο αριθμός των νέων τμημάτων αν δεν έχει προηγηθεί μελέτη της βιωσιμότητας αυτών και διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία θα κάνει το πανεπιστήμιο ελκυστικό για τους νέους φοιτητές. Οι υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό είναι προαπαιτούμενα που δεν έχουν εξασφαλισθεί στο βαθμό που χρειάζεται ώστε να λειτουργήσουν τα τμήματα απρόσκοπτα και άμεσα. Από την άλλη, η αύξηση του αριθμού των τμημάτων την τελευταία στιγμή αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε σχέδιο και στόχευση  εξ’ αρχής για την περιοχή μας .

 Το νέο ίδρυμα αποτελεί όμως μια πραγματικότητα για την περιφέρειά μας. Το στοίχημα του νέου πανεπιστημίου είναι να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης αυτής. Η βιωσιμότητα της περιφερειακής οικονομίας σχετίζεται με τη δράση του πανεπιστημίου αφού η γνώση και η έρευνα οδηγούν στην καινοτομία, η οποία με τη σειρά της προσδίδει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και προάγει ταχύτερα την οικονομική ανάπτυξη.

Σε μια περιφέρεια, η οποία ενόψει της μεταλιγνιτικής περιόδου καλείται να βρει νέα ταυτότητα, το πανεπιστήμιο μπορεί να καθοδηγήσει τις εξελίξεις και μέσω της έρευνας να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.  Η Περιφερειακή Αρχή μπορεί και έχει χρέος να θέσει το νέο πανεπιστήμιο ως έναν από τους σημαντικότερους συμβούλους της στη χάραξη της στρατηγικής για τη νέα περίοδο και να υποστηρίξει τη λειτουργία του ιδρύματος με κάθε δυνατό μέσο. Μπορεί να συμβάλει στην εξωστρέφειά του με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών – ερευνητικών συμπράξεων μέσω της δικτύωσης με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών περιφερειών και στην προβολή του και την απόκτηση κύρους με τη συνδιοργάνωση συνεδρίων διεθνούς ακτινοβολίας. Παράλληλα η Περιφερειακή Αρχή, έχει χρέος να συμβάλλει στη διασφάλιση των όρων λειτουργίας του με ασυμβίβαστη διεκδικητική προσπάθεια έναντι της πολιτείας, όπως για παράδειγμα την ύπαρξη των απαραίτητων οικονομικών πόρων και του επαρκούς στελεχιακού δυναμικού.

Από την πλευρά του το πανεπιστήμιο προάγοντας την έρευνα σε τομείς, κατά το δυνατό, συνδεδεμένους με την τοπική κοινωνία,  αφενός υποστηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας και τη βιωσιμότητα των τοπικών επενδύσεων  αφετέρου  ισχυροποιεί την ίδια τη θέση του και αποκτά έντονο κοινωνικό ρόλο. 

Το πανεπιστήμιο είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να  αφήσουμε να χαθεί.

Δαδαμόγια Κατερίνα

Κτηνίατρος, MSc Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής, MSc Διασφάλιση Ποιότητας

Υποψήφια περιφ. σύμβουλος με το συνδυασμό “Αλλάζουμε Πορεία” του Γ. Κασαπίδη