Συνέδριο με Θέμα «Η Κοζάνη και η περιοχή της από τους Βυζαντινούς στους Νεότερους Χρόνους»

πρόγραμμα του Γ΄ Επιστημονικού Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας

«Η Κοζάνη και η περιοχή της από τους Βυζαντινούς στους Νεότερους Χρόνους»,

που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη το τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου 2018.