Το 3ημερο πρόγραμμα επισκέψεων του Θόδωρου Καρυπίδη σε περιοχές της Κοζάνης και Φλώρινας.

Σήμερα 10/05/2019 το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Μαυροδέντρι (18:15) και Ποντοκώμη (19:30) στην Π.Ε.  Κοζάνης
Αύριο Σάββατο 11/05/2019 το πρόγραμμα διαμορφώνεται  ως εξής : 
Πολύμυλος (16:30 ), Καπνοχώρι, Κίσσα, Κοιλάδα με τερματισμό στο Δρέπανο περίπου την 19:30. της Π.Ε. Κοζάνης
Την Κυριακή 12/05/2019 παρουσία στην λαϊκή συνέλευση στους Ανάργυρους Π.Ε. Φλώρινας την 13:30
Την Κυριακή 12/05/2019 παρουσίαση του Συνδυασμού για την Π.Ε. Φλώρινας και πολιτική Ομιλία στο Πνευματικό κέντρο του Αμυνταίου στις 19:30