Φωτογραφίες από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Περιφερειάρχη Θόδωρου Καρυπίδη

Φωτογραφίες από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Περιφερειάρχη Θόδωρου Καρυπίδη