Άλλη μια ικανοποιητική αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης ¨Γέφυρα Ζωής¨, στη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου

Άλλη μια ικανοποιητική
αιμοδοσία
του  Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης ¨Γέφυρα
Ζωής¨, στη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Αιμοδοσία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γεν. Μαμάτσειου Νοσοκομείου  την
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015   σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών
Τσοτυλίου, το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων, το Δήμο Βοΐου και τη Δημοτική
Ενότητα Τσοτυλίου.
Επόμενες
αιμοδοσίες την Τετάρτη 15/6/2015 και Παρασκευή 16/12/2016, ελπίζουμε με ακόμη
περισσότερους Εθελοντές Αιμοδότες .

Καλές
γιορτές