Ένας Κοζανίτης γαμπρός Σιατιστινός απομωνομένος στην περιοχή της Δαμασκηνίας Βοΐου μας λέει .. Έφυγα από την Κοζάνη για να γλυτώσω και έπεσα στο στόμα του Λύκου !!! Video(http://www.radiosiatista.gr/)

Radiosiatista.gr