Ήθη και Έθιμα του τόπου – “Μπουμπουσιάρια στην Σιάτιστα”

Σε αυτό το βίντεο ο Λαογράφος ιστορικός της Σιάτιστας, Γεώργιος Μ. Μπόντας μας παρουσιάζει την ιστορία του εθίματος των “Μπουμπουσιαριών” στην Σιάτιστα. Ένα έθιμο που γίνεται χρόνια τώρα στην πόλη της Σιάτιστας την ημέρα των Θεοφανίων