Αλλαγές στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Βοΐου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου 2016 προχώρησε στην αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων .
Στη ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ. ορίστηκε ως Πρόεδρος ο Παναγιώτης Καρακουλάκης και Αντιπρόεδρος η Γλυκερία Παπαδιώτη – Νταβατζή. Στο ΝΠΔΔ ορίστηκε ως Πρόεδρος η Μαλαματή Καλαμπούκα και στη ΔΕΥΑΒ νέος Πρόεδρος είναι ο Χρήστος Δόρδας. Επίσης, στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη θέση του θανόντος Σάκη Δοσόπουλου, τοποθετήθηκε η Βασιλική Σαμψωνίδου.
Τα υπόλοιπα μέλη των παραπάνω διοικητικών συμβουλίων μένουν ως έχει.