ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΪΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913( του Τριβένη Γιάννη)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΙΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913

ΑΠΟΓΡΑΦΗ1 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΙΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913

                                                                                  Άρρενες      Θήλεις       Σύνολο

 1. Σιάτιστα………………………………………………..  3608          3166         6774  
 2. Αηδονοχώριον………………………………………  107            106           243
 3. Βαϊπες (Χειμερινό) [ΑΜ]……………………….  174            147           321
 4. Βεδυλούστιον (Δαμασκηνιά)………………..   317            325           642
 5. Βελίστη (Ασπρούλα) [Μ]………………………   160            142          302
 6. Βίλιανι (τσιφλίκι ακατοίκητο)……………….    —-              – —           —-
 7. Βίνιανη (Λευκάδι) [ΑΜ]…………………………   83              89             172
 8. Βοδωρίνα (Ν. Σπάρτη) [ΑΜ]………………….   121            105            226
 9. Βρατίνιον ( Αλιάκμονας)……………………….    245           222            467
 10. Βρογγίστα (Καλονέρι) [Μ]…………………….   348            287            635
 11. Βρόντιζα (Βροντή) [ΑΜ]………………………….  166            149            315
 12. Βρόστιανη (Άγιοι Ανάργυροι) [ΑΜ]………    164            115            279
 13. Γιάγκοβη [ΑΜ]………………………………………..   81             50              131
 14. Γκινόσιον (Μολόχα) [ΑΜ]………………………   130            129           259
 15. Δέβλα (Κρυονέρι)…………………………………..   71              63             134  
 16. Δίσλαπον (Δραγασιά) [Μ]……………………..   225            207           432
 17. Δομαβίστη (τσιφλίκι ακατοίκητο)…………      —               —             —
 18. Δούτσικον (Δοτσικό)……………………………..    266            249           545
 19. Δράμιστα (Δάφνη)…………………………………    139            118           257
 20. Δρυάνοβον (Δρυόβουνο)………………………    338             328           666     
 21. Ζάντσικον (Ζώνη)…………………………………..    264            98           562       
 22. Ζβόλιανη (Αγία Σωτήρα)……………………….     136            131          267
 23. Ζηκοβίστα (Σπήλιος)……………………………..     110            104           214
 24. Ζουπάνιον (Πεντάλοφος)……………………..      1193          1130        2323
 25. Καλλιστράτιον……………………………………….     58               69           127 
 26. Κλεπίστιον (Πολυκάστανο)…………………..      231            245         476
 27. Κουτσούφλιανη (τσιφλίκι ακατοίκητο)          —               —             —
 28. Κριμήνιον ……………………………………………..    286             254          540
 29. Κύναμη (Πολύλακκος)……………………………    159             180         339
 30. Κωνστάντσικον (Αυγερινός)………………….      527            494         1021                 
 31. Κωντσικόν (Γαλατινή)……………………………     807            715         1522                     
 32. Λάη (Πεπονιά) [ΑΜ]……………………………..    160             161         321
 33. Λαμπανίτσα (Πλακίδα)………………………….     83               88           171                    
 34. Λαμπάνοβον (Σήμαντρο) [ΑΜ]……………..     128             91            219                
 35. Λατόριστα (Αγίασμα)…………………………….     78              71            149                 
 36. Λειψίστη (Νεάπολη) [Μ]………………………      516            531          1047                    
 37. Λικνάδες [Μ]…………………………………………     71               77            148                                  
 38. Λιμπίστοβον (Αϊλιάς)…………………………….      164           159           323                    
 39. Λιμπίχοβον (Δίλοφον)……………………… ….      261           240           501                            
 40. Λούβρη…………………………………………………      168            136           304                   
 41. Λουκόμιον…………………………………………….      130            105           235                                
 42. Λούτιστα (Κερασώνας)………………………….      58              68            126              
 43. Λώπες (Απιδέα)……………………………………..     65              65            130                 
 44. Μαζγκάν (Αχλαδιά) [ΑΜ]………………………      79              64            143               
 45. Μαρτίτσιον (Περιστέρα)……………………….      139            134          273                    
 46. Μελιδόνιον……………………………………………      47              40           87                
 47. Μεσολογκότσιον (Μεσόλογγος) [Μ]….. .      164            131        295                     
 48. Μόλαση………………………………………………..      94              63           157              
 49. Μοιραλή (Χρυσαυγή)……………………………      169            170         339                   
 50. Μοιρασάνη (Μόρφη)……………………………       179           183          362                  
 51. Μπάνια (Αγία Παρασκευή)…………………..       21             22          43                
 52. Μπόρσια (Κορυφή)……………………………….     303            274          577                     
 53. Μπουμπούτσιον (Πλατανιά) [ΑΜ]………..      186           165           351                     
 54. Μπουχίνιον (Ανθηρό)…………………………..      124            127           251                      
 55. Μποχωρίνα  (Βουχωρίνα)…………………….      207            179         386                      
 56. Μπρατμήρ  (τσιφλίκι ακατοίκητο)………..     —-                —-           —-                      
 57. Νιστίμιον [Μ]………………………………………..     222            229          451                      
 58. Ντόλος (Βυθός)……………………………………..     419            351          770                    
 59. Πανάρετη……………………………………………….    25              24              49                          
 60. Πέλκα (Πελεκάνος)………………………………..     351            313           664                   
 61. Πέτσιανη (Τριάδα)…………………………………     88               89            177               
 62. Πυλωρή [ΑΜ]………………………………………..     209            169          378                     
 63. Πιπιλίστα (Νάματα)……………………………….     248            198          446                
 64. Πλαζόμιστα (Σταυροδρόμι) [ΑΜ]……………    151            100          251                    
 65. Πλάζουμη (Ομαλή) [Μ]…………………………..    305           245          550                            
 66. Ραδοβίτσιον (Ροδοχώριο)……………………..     236            235           471                               
 67. Ρέζνη (Ανθούσα) [Μ]……………………………..     216           174           390                   
 68. Ρέντα (Διχείμαρο) [ΑΜ]…………………………..   158           140            298                        
 69. Ρεσούλιανη (Βέλος)………………………………..    68              61             129              
 70. Ρόκαστρον……………………………………………….   52              62             114                                     
 71. Σέλιτσα (Εράτυρα)……………………………….. ..   1370         1310          2680                      
 72. Σιρότσιανη (Λεύκη) [ΑΜ]………………………      139           116            255                     
 73. Σισάνιον………………………………………………..     240            214           454                    
 74. Σολομίστιον (Στέρνα)……………………………..    64              61             125                
 75. Σουρδάνιον (Αξιόκαστρον)……………………      59              56            115                 
 76. Σταμπάδες (Βελανιδιά)…………………………      184            202          386                    
 77. Συγκόλιον(Παρόχθειο) τσιφλ. ακατοίκητ      —-             —            —                      
 78. Τραπατούστιον (Κλεισώρεια) [Μ]………..,.    150             155         305                      
 79. Τραπεζίτσα……………………………………………     72                87           159                  
 80. Τσαβαλέρη (Κοιλάδι) [ΑΜ]……………………     93                77           170              
 81. Τσακνοχώριον[Μ]…………………………………     214              201         415                       
 82. Τσάριστα (Άγιος Θεόδωρος) [Μ]……………    60                45            105                 
 83. Τσαραπιανή (Γλυκοκερασιά) [ΑΜ]…………    71                60           131             
 84. Τσιρούσιον (Μικρόκαστρο)………… ………..    137             141          278                            
 85. Τσοτύλιον [Μ]……………………………………….     463             421          884
 86. Τσουκαλοχώριον………………………………… .     290             298          588                  
 87. Φουργκάτσιον (Κλήμα)………………………….     56               60            116                        
 88. Φυτόκιον……………………………………………….     5                 5               10                
 89. Χελιμόδιον (τσιφλίκι ακατοίκητο)…………..          —            —               —                  
 90. Χοριβόν (Χοηγός)…………………………………….. 151             149           300                
 91. Χοτούριο (Λευκοθέα) ………………….. ………..  169             166           335                  
                              Σύνολον…………………………   20843       19175      40018                            

                                                                   Επιμέλεια Τριβένης Γιάννης      

[ΑΜ] Αμιγής μουσουλμανικός πληθυσμός, [Μ] Μικτός πληθυσμός.  Στα  μη χαρακτηρισμένα χωριά ο πληθυσμός είναι αμιγής χριστιανικός2.

Η φωτογραφία είναι του 1902 στον Αυγερινό για την έναρξη του σχολικού έτους,  από την δημοσίευση του Χρήστου Γκίνη στην ομάδα «Παλιές φωτογραφίες Βοΐου (Ανασελίτσης)» 

Τα χωριά Νόστιμο, Βέλος, Ανθηρό,  Κερασώνας, Αϊλιάς και Σπήλιος ανήκουν σήμερα στον Νομό Καστοριάς. Το χωριό Δοτσικό ανήκει στο Νομό Γρεβενών3.

Πηγές: 1. Βασίλειον της Ελλάδος, Διεύθυνσις Στατιστικής: Απαρίθμησις των κατοίκων των Νέων Επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913. 

              2. Τριβένης Γιάννης: Τα χωριά της Ανασελίτσας, γηγενείς, Βαλαάδες, πρόσφυγες. Κοκκινιά (Σούμπινο) 2019.

              3. Βικιπαίδεια