Απολύμανση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Βοΐου

Από το γραφείο δημάρχου ανακοινώνεται ότι κατά την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει προληπτική απολύμανση του συνόλου των σχολικών κτιρίων του δήμου Βοΐου.
Σημειώνεται ότι η δράση αυτη θα γίνει στα πλαίσια της τακτικής απολυμάνσης των χώρων των εκπαιδευτηρίων μας σε μία προσπάθεια ορθού και τακτικού προγραμματισμού όπως οφείλει να γίνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στους διευθυντές την  ημέρα Τρίτη, ημέρα κατά την οποία τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.