Αρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης – Χρυσαυγή Βοΐου Ανάσταση 2018

ρατε πλας, ο ρχοντες μν, κα πρθητε, πλαι αἰώνιοι, κα εσελεσεται  βασιλες τς δξης.
τς στιν οτος  βασιλες τς δξης;

Κριος κραταις κα δυνατς, Κριος δυνατς ν πολμ.
ρατε πλας, ο ρχοντες μν, κα πρθητε, πλαι αἰώνιοι, κα εσελεσεται  βασιλες τς δξης.

τς στιν οτος  βασιλες τς δξης;

Κριος τν δυνμεων ατς στιν  βασιλες τς δξης.  

Xρυσαυγή Βοΐου 

Ανάσταση 2018