«Βόιο- Υπεύθυνα Μαζί» Φωτεινή Ζιάρα υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Βοΐου Δ.Ε Πενταλόφου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΙΑΡΑ – Δ.Ε. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Η Φωτεινή Ζιάρα του Βασιλείου και της Σταματίας, κατάγεται από τον Πεντάλοφο όπου εκεί μεγάλωσε και τελείωσε το Καρούτειο, με Λυκειακές Τάξεις, Γυμνάσιο Πενταλόφου. Έχει παντρευτεί με τον Κωνσταντίνο Τζιαμπίρη του Πέτρου και της Ευαγγελίας, από το Βυθό και έχουν δύο παιδιά τον Πέτρο και το Βασίλειο.

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Κάτοχος άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Επίσης είναι Πιστοποιημένος σύμβουλος συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων «BENCHMARKING QUALIFIED CONSULTANT» και έχει λάβει αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ερευνητική Μονάδα URENIO).

Επιπρόσθετα είναι Στέλεχος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) δυνάμει του άρθρου 11 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α’/2011) «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον.3908/2011», βάση της με υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 100952 / 2-3-2012 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.Από το 2000 έως το Μάρτιο του 2018 εργαζόταν ως οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στην Κοζάνη με κύριες δραστηριότητες τη Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων / Οικονομοτεχνικών Μελετών / Τεχνικών Δελτίων και συγκεκριμένα τη Σύνταξη, Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα και παρακολούθηση και καθοδήγηση των επενδυτών για την ορθή υλοποίηση τόσο του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου όσο και του χρηματοδοτικού τους σχήματος.

Είναι εξειδικευμένη για την Παρακολούθηση των Χρηματοδοτήσεων των Επενδυτών, δηλαδή για την καθοδήγηση τους για τον καθορισμό του ύψους και του είδους του επενδυτικού δανείου που μπορούν να λάβουν καθώς και για την εκτίμηση για την εύλογη αποπληρωμή τους, σε συνδυασμό με την εκτίμηση του χρόνου είσπραξης της δημόσιας επιχορήγησης, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Υπήρξε Ελεγκτής οικονομικού και φυσικού αντικειμένου επενδυτικών έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Είναι Άριστη χειρίστρια του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων (από την υποβολή έως και την ολοκλήρωσή τους).

Από το Σεπτέμβριο του έτους 2014 είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Βοΐου και ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου καθώς και Εντεταλμένη Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Από τον Νοέμβριο του έτους 2014 έως τον Οκτώβριο του έτους 2016 διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ με Διακριτικό Τίτλο Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.

Από τον Μάρτιο του έτους 2018 έως και τον Απρίλιο του έτους 2019 διετέλεσε Αντιδήμαρχος Διοικητικού, Οικονομικών και Προγραμματισμού του Δήμου Βοΐου 

Η αγάπη της για τον τόπο της που μεγάλωσε και έζησε και η εμπειρία της, τόσο η πολυετή εργασιακή όσο και αυτή που αποκόμισε 5 έτη από την ενασχόλησή της με τα κοινά, την ώθησαν στο γεγονός να έχει την διάθεση, την δύναμη και την τόλμη να συνεχίσει και να θέσει υποψηφιότητα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει ως τον πιο ιδανικό και κατάλληλο για Δήμαρχο του Βοΐου, τεχνοκράτη με γνώσεις, μεθοδικότητα και εμπειρία το Λάζαρο Γκερεχτέ έτσι ώστε να συνεργαστούν «ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΑΖΙ» με όραμα και έργο για ένα καλύτερο Βόιο που θα τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης και θα ευημερήσει ώστε να κρατήσει τους νέους ανθρώπους κοντά του.

Κλικ στην παρακάτω εικόνα για να μπείτε στο facebook της Φωτεινής Ζιάρα

ziara_card