Γνωστές εταιρίες πλησιάζουν για συνεργασία το Συνεταιρισμό Αρωματικών Φυτών Βοΐου.

Επιτείνεται ο «γλυκός πονοκέφαλος» στους ανθρώπους του Συν/σμού Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Βοΐου σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων που παράγουν.
Στην έναρξη της φετινής συγκομιδής ρόδων νέες εταιρίες εξεδήλωσαν ζωηρά ενδιαφέρον για συνεργασία και την απορρόφηση σημαντικών ποσοτήτων αιθέριων ελαίων.
Οι αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σε συνδυασμό με τη φήμη του Συνεταιρισμού και των προϊόντων του τόσο στην ελληνική αγορά, κυρίως δε στο εξωτερικό, αποτελούν το καλύτερο διαβατήριο για το συνεταιρισμό μας τόνισε ο πρόεδρος του Συν/σμού Δημοσθένης Τυρεκίδης.
Τα βιολογικά αιθέρια έλαια και γενικότερα η βιολογική παραγωγή, απαιτούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και απόλυτη εντιμότητα από τους παραγωγούς ώστε να συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία στις αγορές του εξωτερικού επισημαίνει με έμφαση ο κ. Τυρεκίδης.
Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας υπογραμμίζει, είναι η πολύ μεγάλη ζήτηση των προϊόντων μας σε σχέση με την παραγωγή που έχουμε, κυρίως σε τριαντάφυλλο, αλλά αυτό είναι προτιμότερο από το να μη σε αναζητούν οι καταναλωτές.
Ο Συνεταιρισμός αποφεύγει και φέτος να συμμετάσχει σε εκθέσεις κλαδικές στο εξωτερικό εξαιτίας της έλλειψης ποσοτήτων για προώθηση, οι άνθρωποί του ωστόσο εκτιμούν ότι σε δύο χρόνια από σήμερα θα υπάρχουν οι κρίσιμες ποσότητες προϊόντων που θα δικαιολογούν την παρουσία του σε εκθέσεις σε επιλεγμένες χώρες.
Βέβαια η ζήτηση κυρίως στα αιθέρια έλαια και τις αποξηραμένες δρόγες όπως αποτυπώνεται μέχρι σήμερα με τους ρυθμούς ένταξης νέων καλλιεργειών στην παραγωγή καλύπτει τις αναμενόμενες αποδόσεις της επόμενης 6-ετίας και είναι η πιο δύσκολη εξίσωση που καλούνται να επιλύσουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, το Δ.Σ. και τα μέλη του Συνεταιρισμού.

www.kozan.gr