Δήμος Βοΐου: Ένταξη των Πράξεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Σχολείων Νεάπολης και Τσοτυλίου – Συνολικής Χρηματοδότησης ύψους 1.136.627,07€

Την ένταξη της πράξης των έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών μονάδων πέτυχε ο Δήμος Βοΐου, στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ,. σε συνέχεια της μελέτης που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία και της ολοκληρωμένης πρότασης που συνέταξε και υπέβαλλε το Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου μας, με επικεφαλής την κα Ζήκου Αναστασία.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ένταξης, ο Δήμος Βοΐου θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με το ποσό των 1.136.627,07€, για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης (συνολικού ύψους 389.627,07€) και του Δημοτικού Σχολείου Τσοτυλίου (συνολικού ύψους 747.000,00€).

Η αναβάθμιση των κτιρίων ενδεικτικά περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης.

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών αποτελούν κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής και οι παρεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα δύο σχολεία θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, αλλά και την καθημερινότητα και την άνεση μαθητών και εκπαιδευτικών.