Δήμος Βοΐου : Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 2017 (ΚΕΑ) θα δοθεί σειρά προτεραιότητας με ΑΦΜ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων  Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 2017 (ΚΕΑ) θα δοθεί σειρά προτεραιότητας με ΑΦΜ όπως αναλύονται παρακάτω :
Δευτέρα  τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

Τρίτη  τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

Τετάρτη τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Πέμπτη τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

Παρασκευή τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0