Δήμος Βοΐου: Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα το Βόιο

O Δήμος Βοϊου διοργανώνει Φωτογραφικό Διαγωνισμό με στόχο την ανάδειξη των πιο ποιοτικών και καλλιτεχνικών φωτογραφιών που αφορούν την τουριστική προβολή του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι ανεξάρτητα από Εθνικότητα, τόπο διαμονής και κράτος.

Κάθε συμμετέχων/ καθεμία συμμετέχουσα μπορεί να υποβάλλει μέχρι 5 φωτογραφίες.

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών είναι η 30η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00π.μ.

Η διαδικασία επιλογής των φωτογραφιών θα γίνει μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου (www.dimosvoiou.gr) με ψηφοφορία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν ενεργό λογαριασμό email. Οι είκοσι (20) φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα είναι αυτές που θα επιλεγούν ώστε να εξεταστούν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα απαρτίζεται από επαγγελματίες της τέχνης και αυτομάτως θα θέτουν υποψηφιότητα για τα έπαθλα.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου  (https://dimosvoiou.gr/diagonismos-fotografias-me-thema-to-voio).Η συμμετοχή είναι δωρεάν .