Δήμος Βοΐου: Πράξη ένταξης με τίτλο «Προμήθεια Στεγάστρων Στάσεων Λεωφορείων», στο Πρόγραμμα Φιλόδημος II του Υπουργείου Εσωτερικών

Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της σχετικής μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία και υπέβαλε το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου μας ,η πράξη με τίτλο «Προμήθεια Στεγάστρων Στάσεων Λεωφορείων» του Δήμου Βοΐου, στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων».

Πρόκειται για μία δράση συνολικού προϋπολογισμού ύψους 23.495,52 ευρώ .

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επτά στεγάστρων τα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν στα ακόλουθα σημεία των στάσεων της τοπικής συγκοινωνίας :

  • Κοινότητα Σιάτιστας (Θέση ΚΤΕΛ)
  • Κοινότητα Νεάπολης  (Ανατολική είσοδος πόλης, περ. Γηπέδου)
  • Κοινότητα Δρυοβούνου  (Κεντρική πλατεία, Κοινοτικό Κατάστημα)
  • Κοινότητα Πελεκάνου  (Κεντρική πλατεία)
  • Κοινότητα Μικροκάστρου (Κεντρική πλατεία)
  • Κοινότητα Εράτυρας  (είσοδος Κοινότητας)
  • Κοινότητα Καλονερίου (κεντρική πλατεία)

Με την υλοποίηση της παραπάνω δράσης πρόκειται να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες στάσεις των λεωφορείων στο Δήμο Βοΐου.

Η εν λόγω παρέμβαση μεταξύ άλλων πρόκειται να συμβάλει στην βελτίωση της καθημερινότητας, της ποιότητας ζωής και την μείωση της ταλαιπωρίας των Δημοτών που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.