Δήμος Βοΐου Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1
Εξέταση υπομνήματος της Επιτροπής Νερού Σιάτιστας.- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Πρόεδρος ΔΣ. ΔΥΠΡΑ Α.Ε.
2
Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, για την δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση των ΑΒΚ 24 & 25 δημοσίων κτημάτων (περιοχή ΛΥΒ Σιάτιστας) στον Δήμο Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
3
Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών, για την παραχώρηση του κτιρίου της πρώην Δ.Ο.Υ. Νεάπολης, στον Δήμο Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Κορδίστας Α. Αντιδήμαρχος.
4
Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την παραχώρηση του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Ανασελίτσης, στον Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Κορδίστας Α. Αντιδήμαρχος.
5
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Αλιάκμονα ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοίου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
6
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ύδρευση Δαμασκηνιάς». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
7
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» .- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Επίλυση υδρευτικού προβλήματος οικισμού Δρυοβούνου ΔΕ Νεάπολης Δήμου Βοΐου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην περιοχή του γηπέδου Γαλατινής».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10
Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας από Πεντάλοφο προς Βυθό οικία Τσίνα Πέτρου και από οικία Γκατζούλη Ζ. ως οικία Περβανά στην ΤΚ Πενταλόφου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11
Καθορισμός θέσεων υπαίθριας διαφήμισης και λοιπών πινακίδων στα διοικητικά όρια του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 148/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Καθορισμός ή μη νέων θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση των κενωθέντων κουβούκλιων. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13
Μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14
Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης. –Εισηγητής ο κ. Κορδίστας Α. Αντιδήμαρχος.
15
Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα στοχοθεσίας έτους 2016, του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δ.Σ. & Πρόεδρος ΝΠ.
16
Χορήγηση άδειας απουσίας στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λυσσαρίδη Χ.
17
Αιτήσεις

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Κ.Α.Α.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
Γκερεχτές Λάζαρος