Δήμος Βοϊου: Ένταξη του Δήμου Βοΐου στο myKEPlive

O Δήμος Βοΐου εντάσσεται στη λειτουργία του myKEPlive για την εξ αποστάσεως επικοινωνία πολιτών με εκπροσώπους των ΚΕΠ. 

Πρόκειται  για μια πλατφόρμα η οποία διεκπεραιώνει μέσω βιντεοκλήσης διαδικασίες υψηλής ζήτησης για τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών: 1) Πληροφόρηση-Αίτηση, 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας.

Για την είσοδο στην παραπάνω υπηρεσία οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν με δυο τρόπους: 

  • είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα»- Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών 
  • είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση myKEPlive.gov.gr. 

Και στις δυο περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικοί κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet.