Δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων στον Δήμο Βοΐου

Εκτίθεται σε δεύτερη επαναληπτική φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων από τα Αγροκτήματα Δημοτικών- Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Νεάπολης και της Δ.Ε. Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον κατά την αρχική και την επαναληπτική δημοπρασία:

Α) Στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης:

Τοπικό Διαμέρισμα

Τοποθεσία

στρ.

Αρ. Τεμαχίου

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ­ ΞΕΡΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ­ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

1.

Αηδονοχωρίου

Χριστόφορος

10,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2.

Αηδονοχωρίου

Άγιος Αθανάσιος

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2.

Ασπρούλας

Κρυοπήγαδο

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Βελανιδιάς οικ. Στέρνας

Αηλιάς

10,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Δρυοβούνου

Ζάκαινα

3,074

Α2003‐ 289

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

2

Δρυοβούνου

Τσιαρίκα

6,305

Α2003‐ 268

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

1

Νεάπολης

Κόπατσος

10,000

Δ32‐125

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

2

Νεάπολης

Γεφυρίτσα

7,000

Δ32‐619

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Νεάπολης

Αναβρυκά

5,000

Δ32‐1725

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Νεάπολης

Ρεπανά

7,500

Δ32‐1182

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1.

Χορηγού

Αϊνέρι

17,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

2.

Χορηγού

Ποτάμι

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

3.

Χορηγού

Χριστόφορος

5,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

4.

Χορηγού

Κεραμίδα

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

5.

Χορηγού

Αϊπόστολος

3,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

6.

Χορηγού

Περιβόιβοτας

3,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

7.

Χορηγού

Γεωργίτσι

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

8.

Χορηγού

Κουρτόπικες

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

9.

Χορηγού

Πουλ­ λιβάδι

2,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

10.

Χορηγού

Μανδρινιές

3,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

11.

Χορηγού

Λευκάδια

1,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝ/ΣΤΟ

Σελίδα 1 από 4

Β) Στη Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου:

Τοπικό Διαμέρισμα

Τοποθεσία

στρ.

Αρ. Τεμαχίου

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ­ ΞΕΡΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΗΝ­ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

1

Αγιάσματος
(οικ. Αγίας Παρασκευής)

Κάμπος

11,000

117

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

1

Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)

Κάμπος

2,305

342

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)

Αμπέλια

4,870

258

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)

Κάμπος

1,000

175

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)

Κάμπος

1,813

406

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

5

Αγιάσματος (οικ. Κοιλαδίου)

Ράχη Ανθούσας

9,000

374δ

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Ανθούσας

Καστανιές

2,500

49

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Ανθούσας (οικ. Τριάδας)

Παναγία

12,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Ανθοχωρίου (οικ. Φυτωκίου)

Οικόπεδο

3,000

143

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Ανθοχωρίου (οικ. Φυτωκίου)

Καραμούτσος

4,200

54

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Ανθοχωρίου (οικ. Φυτωκίου)

Κλεισιάρικα

12,437

304

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Ανθοχωρίου (οικ. Παροχθίου)

Ποτάμι

18,000

78

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Βροντής

Λευκοθέα

1,230

134

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Βροντής

Μπαξέδες

2,500

592

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Βροντής

Μπαξέδες

2,625

593

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Βροντής

Μπαξέδες

0,125

594

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

5

Βροντής

Μπαξέδες

2,000

595

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

6

Βροντής

Κρυονέρι

4,500

16

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Βροντής
(οικ. Λευκαδίου)

Ωμέγα

6,125

310

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Βροντής
(οικ. Λευκαδίου)

Βακούφι

9,062

335

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Διχειμάρρου

Σχολείο

0,500

54

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Διχειμάρρου

Κάτω Κάμπος

4,688

52

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Διχειμάρρου

Δάσος

9,000

227

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Διχειμάρρου

Σταυλότοπος

2,750

222

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Ζώνης

Δημοτικό Σχολείο

1,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Ζώνης

Σκεντέρι

0,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Ζώνης

Περιβόλι

7,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

1

Κλεισώρειας

Λιβάδια

1,625

190

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Κλεισώρειας

Γκόλιαβος

3,500

798

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

Σελίδα 2 από 4

ΠΡΩΗΝ 3 Κλεισώρειας Μπνάρια 6,000 1026 ΞΕΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Λικνάδων

Γκλαβάς

5,000

750

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Λικνάδων

Στερνάρια

3,625

623

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Λικνάδων (οικ. Λεύκης)

Ντούμες

3,090

207

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Λικνάδων (οικ. Λεύκης)

Χάμπρος

6,062

230

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Λικνάδων (οικ. Λεύκης)

Χριστόφορος

1,200

387

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Λικνάδων (οικ. Λεύκης)

Τσιαρσνά

3,874

673

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Λούβρη

Γιάννη Βρίζα

4,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Πλακίδας

Βαγγέλης

7,000

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Πλακίδας

Τζάβαλος

2,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

3

Πλακίδας

Παλιομονάστηρο

2,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

4

Πλακίδας

Λιβάδι ­ Βαρκός

0,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

5

Πλακίδας

Ψώραβες Πέτρες

3,500

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

1

Σταυροδρομίου

Σχολείο

2,500

27

ΞΕΡΙΚΟ

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ

2

Σταυροδρομίου

Ασπρούλα

2,808

19

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

3

Σταυροδρομίου

Ποτάμι

4,770

73

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

4

Σταυροδρομίου

Δρόμος Μεσολόγγου

2,272

107

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

5

Σταυροδρομίου

Ζαρομύτη

4,846

110

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

6

Σταυροδρομίου

Ποτάμι

13,155

114

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

7

Σταυροδρομίου

Καρυδιές

9,759

168

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

8

Σταυροδρομίου

Καρυδιές

4,418

169

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

9

Σταυροδρομίου

Ποτάμι

2,882

202

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

10

Σταυροδρομίου

Μυλόκαμπος

4,323

228

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

11

Σταυροδρομίου

Μυλόκαμπος

13,872

264

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

12

Σταυροδρομίου

Μιτίρ Πηγάδι

5,819

274

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

13

Σταυροδρομίου

Διασταύρωση Ομαλής

4,530

287

ΞΕΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΧΡΗ ΣΤΟ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή στα Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Νεάπολης και Τσοτυλίου τη 12η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 μέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ειδικότερα δε ως εξής: Για τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νεάπολης θα διεξαχθεί στο ομώνυμο πρώην Δημοτικό Κατάστημα και από ώρα 10.00 μέχρι 11.00 ενώ για τα αντίστοιχα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου στο επίσης ομώνυμο πρώην Δημοτικό Κατάστημα και από ώρα 12.00 μέχρι 13.00.
Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος ΔΕΝ θα επαναληφθεί η δημοπρασία.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται τετραετής με ημερομηνία λήξης την 31/08/2019.

Σελίδα 3 από 4

Κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 8,00€/στρέμμα για τα Ξερικά και 20€/στρέμμα για τα Ποτιστικά .
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι και αφού προηγούμενα καταθέσουν:

• Εγγύηση συμμετοχής, σε γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού τουλάχιστον 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για ολόκληρη την τετραετία.

• Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2015
• Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Βοΐου και
• Νόμιμη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που πλειοδοτούν για λογαριασμό άλλου.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 0,50.
Κάθε πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας εγγυητή.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου σε ετήσια βάση μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και για τέσσερα έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να πλειοδοτεί χωριστά για καθένα από τα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νεάπολης ενώ για τα αντίστοιχα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου υποχρεούται να πλειοδοτεί για το σύνολο των αγροτεμαχίων κάθε οικισμού τοπικής κοινότητας με τις εξής όμως εξαιρέσεις: α) Τα αγροτεμάχια Σταυροδρομίου δημοπρατούνται σε τρεις ομάδες από τις οποίες η πρώτη περιλαμβάνει τους αριθμούς Αναδασμού 168 και 169, η δεύτερη τους αντίστοιχους 73, 110, 114, 202 και 228 και η τρίτη του επίσης αντίστοιχους 27, 19, 107, 264, 274 και 287.

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας καταρτίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθ. 138/2015 (ΑΔΑ: 7ΣΤ3Ω97-ΥΛΨ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους πληροφορούνται από το Κατάστημα της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου και Νεάπολης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (αρμόδιοι Χάτσιος Δ. τηλ.: 24683 50121 και Πάντου Μ. τηλ. 24683 50215)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λαμπρόπουλος Δημήτριος