Δημοπρασία Αγροτεμαχίων του Δήμου Βοΐου στις 21 Οκτωβρίου 2016

Ο ∆ήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων από τα Αγροκτήματα ∆ημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Νεάπολης και της ∆.Ε. Τσοτυλίου του ∆ήμου Βοΐου τα οποία καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 405,502 στρεμμάτων και 438,700 στρεμμάτων αντίστοιχα

 

 

7-Περιληψη-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-Δημαρχου-2016-14359-6.10.16-6ΟΖ0Ω97-33Δ.pdf by Κωνσταντίνος Βασιλειάδης on Scribd