Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας : «Μερικά χαλικάκια»

Σήμερα Τετάρτη 13/07/2016 η δράση με θέμα τα ψηφιδωτά ξεκίνησε με αφόρμηση εικόνες ψηφιδωτών τόσο σύγχρονες, όσο και του παρελθόντος. Έπειτα, με τη χρήση του power point έγινε η επισημοποίηση της νέας γνώσης, δηλαδή τι είναι τα ψηφιδωτά, πως κατασκευάζονται αλλά και μερικά στοιχεία ιστορίας αυτής της τέχνης.
Στη συνέχεια, τα παιδιά σε ομάδες απάντησαν σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων σχετικό με τις πληροφορίες που άκουσαν προηγουμένως και περάσαμε στο πρακτικό μέρος της δράσης.
Τα παιδιά με αφορμή το έργο «Άνοιξη» του Τζ. Αρτσιμπόλντι εργάστηκαν ατομικά και έφτιαξαν ψηφιδωτά λουλούδια. Στη συνέχεια τα κόλλησαν σε χαρτόνι όλα μαζί φτιάχνοντας ένα μεγάλο ψηφιδωτό.
Έπειτα εργάστηκαν σε ομάδες και αναδημιούργησαν το έργο του Αρτσιμπόλντι «Άνοιξη» κολλώντας επάνω ψηφίδες.
Στόχος της δράσης ήταν να παιδιά να πληροφορηθούν για τα ψηφιδωτά και την τέχνη τους αλλά και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη διαφορετικότητα.
.

Με εμψυχώτρια την Θεοδώρα Φωλίνα