Δ.Ε.Υ.Α.Β. Βοΐου: Δελτίο Τύπου προς τους Καταναλωτές

Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Β. ενημερώνει τους επαγγελματίες καταναλωτές, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 29/2016 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, ψηφίστηκε νέο οικονομικά επωφελέστερο επαγγελματικό τιμολόγιο. Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό τιμολόγιο καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β., στο παλιό Δημαρχείο Νεάπολης, προσκομίζοντας βεβαίωση έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ.
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο επαγγελματικό τιμολόγιο παρέχονται στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από τις 09:00 -15:00 και τηλεφωνικά στο 24680 23180.

Νεάπολη, 23-05-2016
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσαρτσαμπαλίδης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. καλεί τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση, να προσέλθουν το συντομότερο δυνατό στα γραφεία της, στο παλιό Δημαρχείο Νεάπολης, προκειμένου να προβούν σε ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς πρόσθετες προσαυξήσεις, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή των υδροδοτήσεων και η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 29/2016 & 30/2016 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών παρέχονται στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από τις 09:00 -15:00 και τηλεφωνικά στο 24680 23180.

Νεάπολη, 23-05-2016
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσαρτσαμπαλίδης