Εγκύκλιος επί τη εορτή των Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου 

https://siatistaagiosnikolaos.gr