ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 12.2.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μόνον θέμα της ημερήσιας διάταξης:Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης

Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους  2019.

– Εισηγήτρια η Ζιάρα Φωτεινή, Αντιδήμαρχος