ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 21.8.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 21η του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 13.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής του κ. Μουρουζίδη Χριστόφου του Κων/νου στο 2ο χιλμ. Επ.Ο. Τσοτυλίου  – Νεάπολης.

Κ

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης