ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 14.5.2019 (Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο}

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 14η του μηνός Μαΐου 2019 ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και άλλων λεπτομερειών.
–  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης

 Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω των επικείμενων Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 24923/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1166/Β΄/08-04-2019) με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο  των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών».