ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 27.6.2019 (Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο}

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 27η  του μηνός Ιουνίου  του έτους  2019 ημέρα Πέμπτη και  ώρα  13.00  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.-

Η συνεδρίαση έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω των χρονικών περιορισμών.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης