ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ- ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΣΤΙΣ 16-6-2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε να πάρετε μέρος σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις  16-6-2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα  έναρξης 10:O0 π.μ. – και  λήξης 11.00 π.μ., η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Αδελφοποίηση του Δήμου Βοΐου με τους Δήμους καταγωγής του Ρήγα Φεραίου και των επτά συντρόφων του, στο πλαίσιο των Επετειακών Εκδηλώσεων για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να προβούν στην προώθηση απαντητικού email ή με fax (2468022404), μέχρι της 16-6-2021 και ώρα 11.00 π.μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης