Ενεργειακή αναβάθμιση του Επισκοπείου Τσοτυλίου.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, κ.κ. Αθανάσιος και ο Δήμαρχος Βοΐου, κ. Ζευκλής Χρήστος προχώρησαν στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολη Σισανίου & Σιατίστης και του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Επισκοπείου Τσοτυλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης». 

Η μελέτη εκπονήθηκε με δαπάνες της Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης και ο Δήμος Βοΐου συνέταξε και κατέθεσε τον φάκελο για την χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»2014-2020. Επίσης με την Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος αναλαμβάνει την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου. 

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Επισκοπείου Τσοτυλίου:

-τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης 

-τοποθέτηση νέων συνθετικών ενεργειακών κουφωμάτων 

-αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων 

-εγκατάσταση κεντρικού συστήματος θέρμανσης 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 325.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο Δήμος Βοΐου και η Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης συνεχίζουν την αγαστή και πολυεπίπεδη συνεργασία τους με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων.