Ενημέρωση απο το Σύλλογο Λογιστών Βοΐου: Απογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ – Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Απογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

 

Υποστήριξη των εταιριών για την διαδικασία παρέχουν τα 59 επιμελητήρια της χώρας που λειτουργούν σαν αρμόδιες υπηρεσίες ΓΕΜΗ .

—-

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης

 

Το Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τις επιχειρήσεις-Μέλη του ότι σε περίπτωση που αδυνατούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καταχώρησης του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ (άρθρο 5 της Κ.Υ.Α.79752/30-12-2014), μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης (Ι. Φαρμάκη 2-Κοζάνη).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντιγράφου αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής και η καταβολή των προβλεπόμενων τελών ΓΕΜΗ καθώς και η εξόφληση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών προς το Επιμελητήριο.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 30/12/2015

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2, Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ

Email: chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

 

 

Με εκτίμηση

Το ΔΣ