Επίσκεψη του Τοπικού Συνδυασμού ΝΕΑ αρχή ΝΕΑ-ΠΟΛΗ στο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ της τοπικής κοινότητας Νεάπολης

Επίσκεψη του Τοπικού Συνδυασμού ΝΕΑ αρχή ΝΕΑ-ΠΟΛΗ στο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ της τοπικής κοινότητας Νεάπολης