Ζητείται άτομο για εργασία στο Μικροβιολογικό εργαστήριο της Δεληπάλλα Ιωάννα στην Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης

Ζητείται Τεχνολόγος Ιατρικών εργαστηρίων ή Νοσηλεύτρια για εργασία στο Μικροβιολογικό εργαστήριο της Δεληπάλλα Ιωάννα στην Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης

Αποστολή Βιογραφικού στο email: ioannadelipalla@gmail.com