“Ζουπανιώτες Κουδαραίοι”…Παρουσίαση του βιβλίου στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015