Η Γιορτή Καπνού Κριτσμάς το Σάββατο 10/9/2022  στο Μικρόκαστρο Bοΐου

Η Ιστορία του “Κριτσμά” το συμβολισμό για τους Μικροκαστρίτες, από τον κ. Νικόλαο Γκαραγκούνη. Δάσκαλο του Χωριού επί σειρά ετών στο Μικρόκαστρο.