Η Θωμαή Ζαρκοδήμου για την σημερινή ημέρα, 2 Απριλίου, που έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα άτομα με Αυτισμό (World Autism Awareness Day

Η σημερινή ημέρα, 2 Απριλίου, έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα άτομα με Αυτισμό (World Autism Awareness Day) και είναι ίσως μια αφορμή για να έρχεται στο προσκήνιο η δίκαιη διεκδίκηση τους για ισότιμη θέση και ομαλή ένταξη στην κοινωνία. Περισσότερο, όμως, είναι αφιερωμένη στα παιδιά με αυτισμό.

Πρόκειται για παιδιά με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας όπως όλοι μας!

Όπως προείπα στην ομιλία μου, στην παρουσίαση των υποψηφίων της Π.Ε. Κοζάνης με το συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη «Αλλάζουμε Πορεία» με πίστη στις ανθρώπινες αξίες ‘‘Μια εξαιρετικά ιδιαίτερη πτυχή των σπουδών μου αφορά μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, αυτή των ατόμων με αναπηρία- ΑμεΑ.

Θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι ένας από τους σημαντικούς στόχους μου επικεντρώνεται στην ενασχόληση και βελτίωση των δομών εκείνων που θα δυνηθούν να αμβλύνουν τις αδικίες και την αδιαφορία του παρελθόντος. Αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση, με σοβαρό σχεδιασμό και ειλικρινή προσπάθεια μπορούμε να δημιουργήσουμε -με επίκεντρο τις τοπικές παραδόσεις μας- συνθήκες για ανάπτυξη πολιτισμικής κουλτούρας στις επερχόμενες γενιές, στο πνεύμα της ύπαρξης ισότιμων ευκαιριών για όλους.’’

Τα άτομα με αναπηρίες, με σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς επίσης και τα μέλη των οικογενειών τους τα οποία βιώνουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα τις επιπτώσεις της παρατεταμένης περιόδου της οικονομικής κρίσης και της αλματώδους αύξησης της ανεργίας, έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν ευεργετικών μέτρων που να εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των λεγόμενων ευπαθών κοινωνικά ομάδων προβάλλει ως άμεση προτεραιότητα. Ο αυτισμός μας αφορά όλους! Αλλά το ενδιαφέρον μας δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνον την ημέρα αυτή. Πρέπει να είναι διαρκές και καθημερινό. Αφιέρωσε λίγο χρόνο, ενημερώσου και εκπαιδεύσου!!!