Η «μάχη» του σταυρού στο Δήμο Boϊου-Συνεχής ενημέρωση για όλα ψηφοδέλτια

Ποιοί προηγούνται στη «μάχη» του σταυρού στο Δήμο Βοϊου-Συνεχής ενημέρωση για όλα ψηφοδέλτια

Για το συνδυασμό Ζευκλή εδώ

Για το συνδυασμό Κοσμίδη εδώ

Για το συνδυασμό Γκερεχτέ εδώ

Για το συνδυασμό Λαμπρόπουλου εδώ

Για το συνδυασμό Καραμπατζιά  εδώ