Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε εκδήλωση με θέμα: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ – ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης έχει την τιμή
να σας προσκαλέσει σε εκδήλωση με θέμα:

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ – ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11:00΄ π. μ.,
στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
(Βενιζέλου 30, 4ος όροφος)
Ομιλητής θα είναι ο κ. Ευάγγελος Δ. Μουρτζίλας MD, MSc, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Βασ. Βαλκάνος

Η Γενική Γραμματέας

Ελένη Βασ. Αδάμου